دکتر ح. م. صدیق سفر چهار روزه‌ی خود به ترکیه را به پایان رسانیده به کشور بازگشتند. در این سفر که به دعوت «دانشگاه مدنیت استانبول» برای شرکت و ایراد سخنرانی در کنگره‌ی بین المللی جاده‌ی ابریشم به شهر استانبول عزیمت کرده بودند، در موضوع «تبریز و جاده‌ی ابریشم» سخنرانی کردند و به پرسش‌های حاضرین در سالن پاسخ دادند. ترجمه‌ی فارسی خلاصه‌ شده‌ی سخنرانی ایشان را در زیر انتشار می‌دهیم. بدیهی است که متن کامل ترکی و مصاحبه‌ی دستاوردهای این سفر علمی را به زودی منتشر خواهیم ساخت:

 اهمیت تبریز در مسیر جاده‌ی ابریشم

دکتر حسین محمدزاده صدیق در کنگره جهانی جاده ابریشم İpek yolu kongresi 2013

از گذرگاه جاده‌ی ابریشم در سده‌های گذشته نه تنها جهت انتقال امتعه و کالا استفاده می‌شد، بلکه از این راه اصلی فرهنگ‌ها، معارف، آداب و رسوم، اعتقادات،‌ موسیقی‌ها، رقص‌ها نیز انتقال می‌یافت. به عبارت ساده‌تر آثار