چاپ
دکتر حسین حمدزاده صدیق، مصحح کتاب «سنگلاخ» با اشاره به اینکه از سال 63 به توصیه استادم مرحوم سید جعفر شهیدی،اقدام به تصحیح کتاب پر حجم فرهنگ ترکی به فارسی «سنگلاخ» کردم، گفت: این کتاب را از سوی انتشارات «اختر» در دوجلد، در نمایشگاه کتاب امسال ارائه خواهم کرد.
 
محمدزاده صدیق: فرهنگنامه «سنگلاخ» را به توصیه استادم جعفر شهیدی تصحیح کردم
 
دکتر حسین محمدزاده صدیق در گفت‌وگو باخبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، درباره فرهنگنامه ترکی به فارسی «سنگلاخ»، گفت: این کتاب اثری از میرزا مهدی خان استرآبادی، ملقب به منشی الممالک نادرشاه افشار بوده که می‌گویند نثر بسیار خوبی در فارسی داشته که از جمله آثار او می‌توان به کتاب «دُر نادره» اشاره کرد.
 
وی افزود: من از سال 63 به توصیه استادم زنده‌یاد سید جعفر شهیدی، که خود کتاب «دُر نادره» میرزا مهدی خان استرآبادی را تصحیح کرده بود، کتاب «سنگلاخ» را به دست گرفتم، که البته از سال 1380 به طور جدّی کار تصحیح این کتاب عظیم را شروع کرده‌ام که در نهایت آن را در دو جلد به نمایشگاه کتاب امسال رساندم.
                         
دکتر محمدزاده صدیق با بیان اینکه این کتاب تاکنون در دنیا تصحیح نشده بود، گفت: فرهنگنامه «سنگلاخ» به قدری سنگین بود که تاکنون در دنیا تصحیح نشده بود، حتی کلاوسن خاورشناس معروف انگلیسی این کتاب را به صورت فاکسی میله چاپ کرد و خودش در شرحی که بر این کتاب نوشته اعتراف کرده که فهم جملات بسیار سنگین بوده است.
 
وی درباره روند تصحیح این کتاب گفت: من از سال 63 برای تصحیح کتاب «سنگلاخ» 5 نسخه اصلی خطی از این کتاب را تهیه کردم که یکی از آنها نسخه کلاوسن بود، 3 نسخه آن را در تهران و در کتابخانه شهید مطهری یافتم و یک نسخه را هم از آنکارا با خود به ایران آوردم. همچنین یک نسخه هم از آقای حائری در کتابخانه مجلس گرفتم که اینها پایه تحقیقات من برای تصحیح این کتاب شد.
 
 وی با بیان اینکه کتاب «سنگلاخ» در سه بخش اصلی سازه‌بندی شده است، گفت: بخش نخست که مؤلّف به آن نام «مبانی‌اللغة» داده است، شامل مقدّمه‌ای در معرّفی خود و علت تألیف و سپس بحث مفصّلی در دستور زبان ترکی چاغاتایی منقسم به قسم‌هایی با عنوان‌های مبناء، باب، قاعده و جزء آن است.
 
دکتر محمدزاده صدیق افزود: بخش دوّم، متن اصلی کتاب سنگلاخ است که مؤلف آن را در واقع به صورت یک لغتنامه‌ی ترکی به فارسیِ گسترده، نگاشته است و بخش سوّم، عنوان «تذییل» دارد و عبارت از فرهنگ لغات و عبارات عربی و فارسی به کار رفته در آثار نوایی (دیوان‌های ترکی و محبوب‌القلوب) است که به نظر مؤلّف از سوی لغت‌نویسان قبلی توضیحات کافی در باب آن‌ها داده نشده بود.
 
وی این کتاب را اثری ازرشمند به لحاظ ادبیات تطبیقی سه زبان عربی، فارسی و ترکی عنوان کرد و گفت: بعد از  ترجمه کتاب «دیوان لغات الترک» که در سال 1370 منتشر کردم، این کتاب را موفق‌ترین اثر خود می‌دانم.
 
دکتر صدیق تأکید کرد: این کتاب نه تنها یک فرهنگ لغت است، بلکه فواید بیشماری در دانش‌های
مختلف رایج در زمان مؤلف را از مباحث نجوم، طب، فقه، فلسفه، جغرافیا، تاریخ، اسطوره و انسان‌شناسی و ... مطرح می‌کند و اطلاعات بکری در مورد سلاطین و حکومت‌های سده‌های میانه اسلام در ایران به دست می‌دهد.


 
انتشارات «اختر» کتاب «سنگلاخ» را به صورت نفیس در 2000 صفحه، به قیمت 95 هزار تومان برای عرضه در نمایشگاه کتاب منتشر کرده است.
منبع: ایبنا (خانه کتاب ایران)