ایسکا نیوز ـ تهران: 21 / 3 / 1385

 ایسکا نیوز: دکتر حسین محمدزاده صدیق مترجم زبان‌های آسیای صغیر است. دکتر حسین محمدزاده صدیق در گفت‌و‌گو با خبرنگار سرویس فرهنگی ـ هنری ایسکانیوز در ارتباط با ترجمه‌های انجام شده‌ي اشعار مولوی در آسیای صغیر گفت:«جلال‌الدین مولوی که در گستره‌ي شعر فارسی به دگرگون‌سازی تاریخی دست زد، نقش عظیم و تأثیر عمیقی در تکوین و پیدایی بستر شعر ترکی عثمانی داشت. وی از ترکان خوارزم شاهی خراسان بزرگ بود و در محیط سلجوقیان آسیای صغیر تربیت یافت و بالید.»

دکتر صدیق در ارتباط با نخستین ترجمه‌های ترکی آثار مولوی گفت:« نخستین ترجمه‌های ترکی آثار وی از سوی فرزندش سلطان ولد و مریدان بلافصل او آغاز شده است و تا دوره‌ي تنظیمات (دوره‌ي نورانی و رنسانس ادبیات عثمانی) که آغاز شعر نوین ترکی در آسیای صغیر است، از سوی بیش از ده تن ترجمه‌ي منظوم شده است که معروف‌ترین آن‌ها برگردان منظوم حنیفی شاعر سده‌ي 12 هجری است.

تعداد شرح‌هایی که بر مثنوی به ترکی عثمانی نوشته شده بیش از این‌هاست و شاعرانی که شاید نام آن‌ها قابل شمارش نباشد در اقتفای مثنوی مولوی، مثنوی‌های متعددی به همین زبان سروده‌اند.»

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید