فعالیت‌هی مطبوعاتی استاد آن گونه كه از خودشان شنیده‌یم از سال 1338 ، هنگامی كه در دوره‌ی اول دبیرستان (معادل دوره‌ی راهنمیی امروزی) تحصیل مي‌كردند،‌ شروع شد. یشان در دبیرستان لقمان تبریز تحصیل مي‌كردند. بعدها ساختمان ین دبیرستان تخریب شد و امروزه ساختمان فرمانداری در آن قرار دارد. در سال‌هی تحصیل در آنجا روزنامه‌ی دیواری ماهانه به اسم « اخگر » را انتشار مي‌دادند.

اولین مقاله‌ی یشان تحت عنوان «میترا و جشن مهرگان» در سال 1344 در یكی از شماره‌هی فصلنامه‌ی اداره‌ی كل فرهنگ آذربیجان شرقی انتشار یافت و اولین نشریه‌ی كه به صورت مستقل، اداره و منتشر كردند «هفته نامه‌ی هنر و اجتماع» بود كه از هفتمین شماره‌ در آذرماه 1347 توقیف شد.

بعد از آن:

  1. «ادبیات در عصر نوین» با استفاده از امتیاز روزنامه‌ی عصر نوین در تبریز.

  2. «شعر و ادب آذری» با استفاده از «مجله‌ی امید یران» در تهران.

  3. «یولداش».

  4. روزنامه قارداشلیق.

  5. ماهنامه‌ی «انقلاب یولوندا».

  6. فصلنامه‌ی «یئنی یول».

  7. «بولتن»

  8. هفته‌نامه «سهند» ضمیمه‌ی روزنامه‌ی اطلاعات.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید