وقتی بشارتی نیست

- 47-

 براي آن‌كس كه‌ آينده‌نگر و منفعت خواه است، چه اتفاقي مي‌افتد كه تصميم مي‌گيرد به خاطر معنويت خطر كند؟ شايد خطر مي‌كند تا معنويات را به چنگ آورد. اميالش اين بار معنويت را نشانه رفته است. در ميان جويندگان راه حقيقت، عده‌ي قليلي هستند كه شوقي راستين براي حركت دارند و به محاسن و عواقبش فكر نمي‌كنند. اشكي در چشمشان است كه بايد ريخته شود. نيرويي در وجودشان است كه پاهايشان را به حركت وامي‌دارد. و مريد و سالك واقعي اين‌چنين است. در اين حالت تسليم و رضا معنا پيدا مي‌كند. مقامي كه در آن، انسان از خواست‌هايش فراتر برود و بي‌نیاز شود. خودِ گام برداشتن در راه، برايش كافي است. وجودش مشعوف و پرشور از حركت در طريقت عشق است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید