وقتی بشارتی نیست

- 45-

 از دوستي براي خودت اسارت نساز. اين را آميختگي مي‌گويند و نه دوستي. دوستي بايد به شكل مودّت باشد و نه يك رابطه‌ي در هم آميخته‌. در اين آميختگي است كه ويروس‌ها و باكتري‌ها را به يكديگر منتقل مي‌كنيم. در اين حالات است كه فرد، خود را گم كرده و چنان غرق مي‌شود كه ديگر معلوم نيست با چه تركيب جديدي سر از اين غرقاب بيرون مي‌آورد. ارتباط و تعامل داشتن خوب و لازم است، ولي زماني كه به مرحله‌ي مخلوط شدن رسيد، مي‌تواند شخص را در معرض هر چيز خوب يا بد قرار دهد كه اگر فرد نتواند در اختلاطش هوشيار و بيدار باشد آن‌گاه خوب و بد برايش قابل تفكيك نخواهد بود. هوشياري و بيداري است كه مي‌تواند انسان را پاكيزه نگاه‌ دارد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید