وقتی بشارتی نیست

-43-

 تقابل اضداد، محك است. تضادها حقيقت را به چالش مي‌كشند. زماني كه خيري بزرگ پديد مي‌آيد، شرّ بزرگ نيز به چالش با او بر مي‌خيزد. در اين ميان حقيقتي كه ماوراي كنش‌هاي اضداد باشد، حقيقتي كه ماوراي عالم اضداد باشد باقي مي‌ماند و خدشه‌اي بر آن وارد نمي‌شود. اما اگر آن معرفت در چالش با تيرگي دچار خدشه و تفرّق شد، آن‌گاه اين معرفت، معرفتي گرفتار به آلودگي عالم اضداد است. به همين دليل طنين كلام انسان‌هاي وارسته، در گوش بشريت باقي مانده است و تحت تأثيرِ هاي و هوي مخالفان قرار نگرفته است. مخالفان در گورستان اضداد، مدفون شده‌اند و كسي از آنان نشاني در دست ندارد. آنان فراموش شده‌اند. مانند بسياري از وقايع گذرا. ماندگاري، در وراي ضديت‌ها و قطبين است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید