وقتی بشارتی نیست

-42-

 زماني كه انسان شروع مي‌كند به زيستن در بُعدي متفاوت، آن‌گاه موج‌هاي مخالف نيز به سويش جاري مي‌شود. اين هم دليل دارد. در عالم اضداد، زماني كه روشنايي پديدار شود به همان نسبت، تيرگي‌ و تاریکی نيز به دنبال آن خواهد بود. به اين طريق، موازنه حفظ مي‌شود. در اين تضادهاست كه انديشه‌هاي بزرگ و معارف والا‌ي بشري رشد و توسعه‌ي فراگير در ميان انسان‌ها پيدا مي‌كند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید