وقتی بشارتی نیست

- 38-

 اكنون وقت آن رسيده است كه براي انسان، واژه‌هاي معنوي نويني خلق شود. زيرا واژه‌هاي كنوني آلوده و لوث شده‌اند. زماني كه مي‌خواهي سخني بگويي، مفهوم كلام در اسارت واژه‌هاي آلوده‌ شده در گذشت اعصار، زنداني مي‌گردد و معناي ديگري را تداعي مي‌كند. معنايي كه منظور تو نيست. بايد لغات جديدی با مفاهيم نوين خلق كرد. اكنون، واژه‌ها‌ي كنوني به غبار تصورات غلط، آلوده شده‌اند. به مرور زمان تفاسير متفاوتي از هر كلمه ارائه مي‌شود كه مفاهيم جديدي را در اذهان پديد مي‌آورد. مفاهيمي كه شايد منظور نظر گوينده‌ي آن كلام نباشد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید