وقتی بشارتی نیست

- 24-

 بعضي بيشتر دوست دارند كه در مورد عرفان و معنويت حرف بزنند تا آن‌که بخواهند با آن مواجه شوند. زيرا براي رويارويي با حقيقت، بايد شهامت از خود گذشتن و تسليم را داشت. اين ديدار بهايي دارد كه هر كسي قادر به اداي آن نيست. اما حرف زدن درباره‌ي حقيقت، هيچ چيز را در خطر نمي‌اندازد. مي‌توان ساعت‌ها در اين باره حرف زد. سخن گفتن فراوان حتي اين حس را به انسان مي‌دهد كه از حقيقت، چيزهايي مي‌داند و آن قدرها هم ناآگاه نيست بلكه اميدي هست.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید