چاپ

وقتی بشارتی نیست

 - 23-

 يك عاشق صادق كسي است كه به دنبال مطرح كردن خويش نيست بلكه مي‌خواهد فداي محبوب باشد. همچون سايه به دنبال يار مي‌دود. با نفس‌هاي او نفس مي‌كشد، با نگاه‌هاي او مي‌بيند و با گام‌هاي او قدم بر مي‌دارد. در چنين زماني است كه در يار، محو مي‌شود. از دايره‌ي محدود اميال خويش برون رفتن، يعني همه چيز شدن، يعني بي‌حد و مرز بودن، يعني فنا في الحق. و صاحب عشقي بي‌شائبه، توانايي انجام چنين شاهكاري را دارد! عشق، مي‌تواند عاشق را در معشوق، محو كند.