وقتی بشارتی نیست

- 22-

 تا زماني كه كسي خودش را ببيند ديگران نيز در چهره، نگاه و گفتارش، او را خواهند ديد و زماني كه ديگر خودش را نبيند، آن‌گاه ديگران در نگاه او، خودشان را خواهند ديد. در چنين زماني است كه مي‌توانند اعتماد كنند. زماني كه كسي سعي مي‌كند به غير از خودش به ديگران نظر كند، آنان نيز متمايل به نظر كردن مي‌شوند. مشكلات زماني به‌وجود مي‌آيند كه انسان سعي كند خودش را مطرح كند و نه انديشه‌اش را. نيّت واقعي هر كس، مانند امواج مغناطيسی به ديگران منتقل مي‌شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید