چاپ

وقتی بشارتی نیست

 -14-

 هر چه كه گشايش‌هاي تو بيشتر شود، مشقت‌ها و رنج‌هاي تو نيز بيشتر خواهد شد. هر چه كه در مسيرت موفّق‌تر شوي، به همان نسبت با مشكلات بيشتري ديدار خواهي كرد. همچون كوهنوردي كه با نزديك‌تر شدن به قله‌ي كوه، خطرات و دشواري‌هاي بيشتري را تجربه مي‌كند. سقوط و صعود هر دو پا به پاي او در حركتند و او اين را مي‌داند! به همان نسبت كه دوستان تو زياد مي‌شوند، مخالفت‌ها نيز افزايش مي‌يابند. اگر مي‌خواهي كه گشايش‌هاي بزرگ را تجربه كني، بايد خودت را براي دشواري‌هايش نيز آماده كني.