وقتی بشارتی نیست

- 13-

 انزجار از يك چيز، تو را از آن نجات نخواهد داد. زيرا كه انزجار، قطب ديگر علاقه به همان چيز است. نيرويي كه قبلاً با علاقه به سوي آن چيز مي‌رفت امروز به‌وسیله‌ي انزجار به سوي همان چيز مي‌رود. راه نجات، نه در علاقه و نه در انزجار است. راه در عدم علاقه و عدم تنفر است. راه در فراتر رفتن از اضداد است: از روز و شب؛ از خوب و بد؛ از دشمني و دوستي. تا زماني كه انسان جانب طرفي را مي‌گيرد، طرف ديگر را نيز به دنبال خويش خواهد كشيد. او نمي‌تواند فرار كند. هر جا كه برود، طرف ديگر نيز مانند سايه در تعقيب او است. بايد هر دو طرف را رها كند. 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید