وقتی بشارتی نیست

 -10-

 برای مقبول بودن باید تلاش كرد، نقشه كشید و مطابق میل دیگران بود. كسی كه بخواهد مورد تأیید دیگران باشد به عروسك خیمه شب بازی تبدیل خواهد شد. او یوسف خویش را خواهد فروخت تا مقبول پدر شود. ولی این یوسف است كه در هر حال، محبوب پدر است. زمانی كه انسان بخواهد چیزهایی را به انحصار خودش در بیاورد حیله‌گر می‌شود و آن‌گاه شروع می‌كند به نقشه كشیدن. و از تأثیر چنین رفتاری از شأن انسانی خود سقوط می‌كند. محبوبیت، گلی است كه ریشه در درون افراد دارد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید