وقتی بشارتی نیست

- 8 - 

بهشت را می‌توان در زندگی خلق كرد. خلاقیت این است. ما می‌توانیم خلاق باشیم و این خلاقیت از عشق به وجود می‌آید. عشق، خاصیت آفرینش دارد. كسی كه عاشق است، در بهشت زندگی می‌كند. عشق مانند كیمیا بر هر چیز كه می‌ریزد، آن را دگرگون می‌كند. به همین دلیل وقتی با عشق به چیزی می‌نگری، آن چیز این‌قدر زیبا و شگفت‌انگیز است و تو، او را بی‌عیب و نقص می‌بینی. می‌گویند:«عشق كور است.» زیرا كه عیب‌ها را نمی‌بیند ولی دلیلش این است كه عشق به عمق هر چیز نگاه می‌كند. عشق به ظاهر و سطح كاری ندارد بلكه در درون موضوع فرو می‌رود. زمانی كه به كسی با دیده‌ی عشق می‌نگری، در واقع به گوهر وجود او نگاه می‌كنی و وجودش را گرامی و ارزشمند می‌یابی. به همین دلیل عشق حقیقی - و نه تمایلات بشری- چشمان تیزبینی دارد و گول ظاهر را نمی‌خورد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید