وقتی بشارتی نیست

- 7 - 

هر كس به اندازه‌ی محبوبِ خویش وسعت می‌یابد. اگر محبوب كامل است، پس عاشق نیز می‌تواند كامل شود. اگر وسایل و كالاها محبوب كسی شود، آن‌گاه وسعت نگرش و رشد او منحصر به همان كالاهاست. عاشق، در دنیای معشوقش سیر می‌كند. وسعت او نیز به وسعت محبوب بستگی دارد. عاشق و معشوق بعد از مدتی هم‌رنگ یكدیگر می‌شوند. نشانه‌ی عشق در كسی این است كه او پس از مدتی رنگ و بوی یار خویش را پیدا می‌كند. عشق، می‌تواند انسان را دگرگون كند. راز این كه می‌گویند:«فلانی خداگونه است» در همین است. اگر محبوب كسی بتِ ساخته‌ی ذهن و تصورات او است، پس وسعتش نیز به اندازه‌ی آن تصورات خواهد بود. محبوبی را برگزین كه بی‌حد و اندازه باشد. چنین محبوبی را نمی‌توان تصور كرد، نمی‌توان در موردش فكر كرد، بلكه می‌توان در آن فانی شد.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید