وقتی بشارتی نیست

- 6-

 همانگونه كه اتّفاقات بیرونی می‌تواند بر حال درونی ما اثر بگذارد، ما نیز می‌توانیم با دگرگونی حال درونی خویش بر روی حوادث و وقایع بیرونی زندگی اثرگذار باشیم و آن‌ها را تغییر بدهیم. بعضی می‌پرسند كه:«ما چگونه می‌توانیم شرایط زندگی و اطرافیانمان را تغییر بدهیم؟» نمی‌توان دنیای پیرامون خویش را تغییر داد. اما با تحولی بنیادین در خویش، تمامی جزئیات مربوط به ما نیز تغییر خواهند كرد. آن دنیایی كه هر كس را احاطه كرده است به كلی دگرگون می‌شود زیرا هر كس در دنیای مخصوص خویش زندگی می‌كند. این دنیا را می‌توان به بهشت یا دوزخ تبدیل كرد. و زمانی كه انسان به مقامی رسید كه دیگر در این دنیای شخصی جای نگرفت، آن‌گاه لامكان می‌شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید