زندگی با تمام وجود

- 3 -

 برای كسی كه خلأِ نبودن شعف و بشارت در زندگی را با خیالات و خرافات پُر كرده است، همین خیالات، حجاب و مانع حضور بشارت و امیدواری می‌شود. زمانی كه این خیالات را پس زد تا خلأ را با تمام وجود حس كند، آن‌گاه خود را شایسته‌ی بشارت خواهد كرد، مژده‌ای كه او را دگرگون می‌كند. خاصیت بشارت، دگرگون كردن است و كسانی كه دگرگون شده‌اند به بشارت رسیده‌اند. بشارتی كه از جنس زبان و كلام نیست. تا زمانی كه انسان آمادگی نداشته باشد، بشارت‌ها می‌آیند و از كنارش می‌گذرند و او متوجه نمی‌شود. انسان امروز چنان خودش را گرفتار جزئیات كرده است كه قادر نیست از وقایع لطیف و ظریف زندگی تأثیر بگیرد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید