سخنان حکمت آموز

- 2-

 انسان ناآگاه از سخنان ناب و بكر، معجونی درست می‌كند تا به وسیله‌ی آن بتواند خیالات و رؤیاهایش را حفظ و تقویت كند. او سخنان ناب را به خرافات تبدیل می‌كند. آری! ذهن می‌تواند همه چیز را در هم بیامیزد و محصولی جدید بسازد. محصولی كه به كارش بیاید. محصولی كه بر خواست‌هایش صحّه بگذارد و آن را تأیید كند. انسانی كه فقط با عقلش زندگی می‌كند، نیاز دارد كه از خود حفاظت كند بنابراین استدلالی مناسب با احوالاتش درست می‌كند تا جای ایرادی باقی نگذارد. نصفه نیمه زندگی كردن موجب رنج و نارضایتی انسان می‌شود. باید با تمام وجود زندگیكرد. آن‌گاه نوعی شگفت‌زدگی، نوعی حیرت كه نیاز به اثبات و بحث ندارد، ما را فرا می‌گیرد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید