چاپ

به دلیل وفور انتحال و سرقت ادبی از آثار استاد دکتر حسین محمدزاده صدیق در طی سالهای اخیر، استفاده از متن کتابهای ایشان فقط با ذکر منبع و نام مولف، بلامانع است.  

نام کتاب: شرح اشعار ترکی صائب تبریزی

(شرح 20 غزل ترکی و 10 غزل فارسی)

مقدمه و تصحیح و شرح: دکتر حسین محمدزاده صدیق.

ناشر: یاران، محل نشر: تبریز.

بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

کتابهای استاد دکتر حسین محمدزاده صدیق