لوح تقدیر کنگره جهانی جاده ابریشم

دانشگاه مدنیت استانبول

آبان ماه 1392

لوح تقدیر کنگره جاده ابریشم به استاد دکتر حسین محمدزاده صدیق

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید