پروانه انتشار نشریه "نامه ی صدیق" در زمینه اجتماعی، فرهنگی و به زبان های فارسی، ترکی آذری، ترکی استانبولی و انگلیسی و ترتیب انتشار فصلنامه با گسترده توزیع سراسری به نام آقای ائلدار محمدزاده صدیق صادر گردید.

سایت دوستداران دکتر حسین محمدزاده صدیق ضمن تبریک به آقای ائلدار محمدزاده صدیق ، فرزند دوم استاد، امیدوار است که این نشریه بتواند در رسالت خود موفق عمل نماید.

شایان ذکر است این فصلنامه سراسری به زودی منتشر خواهد شد.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید