چاپ

کتاب «بررسی تطبیقی عرفان اسلامی در اشعار ابن­فارض مصری و فضولی ­بیاتلی» در 212 صفحه به قطع رقعی تألیف ناصر نوری زارنجی توسط نشر تکدرخت منتشر شد. این کتاب در واقع پایان‌نامه‌ی آقای نوری و اولین پایان‌نامه‌ی سه زبانه‌ی ادبیات تطبیقی در مقطع کارشناسی ارشد است که در تاریخ 17 بهمن 1395 در دانشگاه تربیت مدرس از آن دفاع شد.

آقای ناصر نوری در این پایان‌نامه اشعار عربی ابن فارض را با اشعار ترکی و اشعار فارسی ملا محمد فضولی رو در رو نهاده و جهات مشترک عرفانی این دو شاعر را در سه زبان به طور تطبیقی بررسی کرده است.

دکتر ح. م. صدیق در جلسه‌ی دفاع گفت:«برای اولین بار است در ایران موضوع ادبیات تطبیقی از سیطره‌ی مکتب‌های غربی بیرون آمده و آثار دو شاعر مسلمان از دو قوم مختلف بر اساس مکاتب نقد تطبیقی مورد مقایسه قرار می‌گیرد و نیز اولین بار است که باز در ایران آثار یک شاعر عرب با آثار یک شاعر ترک رو در رو نهاده و مقایسه می‌شود.»

دکتر ح. م. صدیق استاد مشاور این پایان‌نامه‌،‌ دکتر خلیل پروینی مدیر گروه ادبیات عرب، استاد راهنمای آن بودند. استادان داور خانم‌ها دکتر معصومه شبستری از دانشگاه تهران و دکتر نجمه درّی از دانشگاه تربیت مدرس، این پایان نامه را با درجه‌ی عالی ارزیابی کردند. پایان‌نامه با نمره‌ی 75/ 19 پذیرفته شد.

بررسی تطبیقی عرفان اسلامی در اشعار ابن¬فارض مصری و فضولی ¬بیاتلی