این کتاب که به قلم محمد داوریار اردبیلی با قلمی استوار، روان و به شکل تحلیلی نگاشته شده است، زندگی علمی دکتر ح. م. صدیق را از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار می‌دهد.

DOWNLOAD

بیر عمان بیر دنیز

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید