از سری تحقیقات استاد دکتر ح. م. صدیق در زمینه‌ی فضولی‌شناسی تا کنون کتاب‌های زیر انتشار یافته است که مرجع و منبع مورد استفاده‌ی اهالی فضل و ادب است:

1- دیوان اشعار ترکی (نشر اختر، 1380 ).

2- مطلع الاعتقاد فی معرفة المبدا و المعاد (راه کمال، 1384 ).

3- دیوان اشعار فارسی (نشر یاران، 1386 ).

4- پگاه باور (دانشگاه ادیان، 1388).

5- رند و زاهد (تکدرخت، 1389).

6- سفرنامه روح (تکدرخت، 1389 ).

7- بنگ و باده (یاران، 1389).

8- دیوان اشعار عربی (تکدرخت، 1391).

9- لیلی و مجنون (اختر، 1392 ).

10- غزلیات (تکدرخت، 1392 ).

11- دیوان‌های سه‌گانه (تکدرخت،‌ 1392).

12- سه رساله‌ی فارسی به انضمام قیرخ حدیث (تکدرخت، 1392).

 

آقای شاهرخ نخعی و کریم اسدی از میان این کتاب‌ها در سال 1391 کتاب برگزیده‌ی غزلیات ترکی و فارسی را چاپ کردند:

 

   

در سال 1392 نیز سه جلد از آثار فضولی به تصحیح دکتر صدیق را به صورتی نفیس انتشار داده‌اند. جلد اول، کل غزلیات ترکی و فارسی و غزلیاتی که پنج نفر از دانشمندان جمهوری آذربایجان از فارسی به ترکی برگردانده‌اند به اضافه‌ی 162 غزلی که خود استاد منظوم ساخته‌اند را در بر می‌گیرد.

جلد دوم، سه رساله‌ی فارسی «معمیات»، «رند و زاهد»، «سفرنامه‌ی روح» و «قیرخ حدیث» را شامل است که از این میان، رساله‌ی معما برای اولین بار چاپ می‌شود.

اینک جلد سوم این مجموعه‌ی نفیس تحت عنوان «دیوان‌های سه‌گانه‌ی فضولی» به بازار آمده است که شامل کل دیوان‌های فارسی، ترکی و عربی وی منهای غزلیات است. یعنی قصاید، ترجیع‌بندها، مخمس‌ها، قطعات، رباعیات و ملمعات را در بر دارد.

کلیات غزلیات ملا محمد فضولی تصحیح دکتر حسین محمدزاده صدیق

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید