چاپ

در این پست، گزارش تصویری نخستین همایش علمی بین المللی شیخ العارفین سید صفی الدین اردبیلی را که در مرکز همایش های کتابخانه ملی در تهران برگزار شد، قرار دادیم. این مراسم روز دوشنبه 16 دیماه 92 از ساعت 9 صبح آغاز و در ساعت 20 به پایان رسید. امیدواریم دومین نشست از این همایش در شهر اردبیل بر مزار شیخ صفی الدین در سال‌های آتی برگزار شود.

 

حسام الدین سراج در مراسم نخستین همایش سید صفی الدین اردبیلی- سالن همایش کتابخانه ملی تهران

مجموعه کتاب های قارا مجموعه شیخ صفی الدین موجود در مخزن کتابخانه ملی

http://duzgun.ir/images/akhbar/SheyxSafi/DSCF0853.jpg

تصویر دکتر حسین محمدزاده صدیق در همایش بین المللی شیخ صفی الدین، کتابخانه ملی تهران

تصویر دکتر حسین محمدزاده صدیق در همایش بین المللی شیخ صفی الدین، کتابخانه ملی تهران

تصویر دکتر حسین محمدزاده صدیق در همایش بین المللی شیخ صفی الدین، کتابخانه ملی تهران

تصویر دکتر حسین محمدزاده صدیق در همایش بین المللی شیخ صفی الدین، کتابخانه ملی تهران

تصویر دکتر حسین محمدزاده صدیق در همایش بین المللی شیخ صفی الدین، کتابخانه ملی تهران

تصویر دکتر حسین محمدزاده صدیق در همایش بین المللی شیخ صفی الدین، کتابخانه ملی تهران

تصویر دکتر حسین محمدزاده صدیق در همایش بین المللی شیخ صفی الدین، کتابخانه ملی تهران

تصویر دکتر حسین محمدزاده صدیق در همایش بین المللی شیخ صفی الدین، کتابخانه ملی تهران

تصویر دکتر حسین محمدزاده صدیق در همایش بین المللی شیخ صفی الدین، کتابخانه ملی تهران

تصویر دکتر حسین محمدزاده صدیق در همایش بین المللی شیخ صفی الدین، کتابخانه ملی تهران