چاپ

استاد دکتر ح. م. صدیق در واکنش به انتشار مقاله‌ی «دشمنی آشکار و بی‌پرده با ایران و ایرانی، فارس‌ها و زبان فارسی» که با امضای مستعار «مسعود مژدهی» در فصلنامه‌ی تاریخ معاصر ایران چاپ شده است همه را دعوت به صبر کردند و گفتند:«اهانت‌های ترکی‌ستیزان علیه مردم ترک زبان ایران تازگی ندارد و از دوره‌ی تاسیس حکومت پهلوی پا گرفته است. همه باید مراقب باشیم که دشمن به اهداف خود نائل نشود و آذربایجان همچنان به عنوان سنگر پولادین انقلاب اسلامی و معارف شیعی چون کوهی استوار برجای بماند.»

ایشان گفتند:«من خود اهل کلام و قلم هستم. کسی از جانب من با هتاکان و فحاشان در نیفتد. خودم از طریق قوه‌ی قضائیه اقدام کرده‌ام. از فرزندانم هم خواسته‌ام کاملاً خویشتن داری و صبر پیشه کنند.»

لازم به ذکر است در این مقاله 45 صفحه‌ای در هر صفحه علاوه بر تحریف جملات دکتر صدیق از طریق مثله کردن عبارت، حداقل چندین عبارت زشت، سخیف و موهن نسبت به استاد نوشته شده است. نویسنده‌ی مقاله آشکارا به دنبال پرونده سازی و ایجاد آشوب است.