چاپ

امروز استاد دکتر ح. م. صدیق برای شرکت در کنگره ی جهان «جاده‌ی ابریشم» به استانبول عزیمت کردند. در این کنگره‌ی بین المللی که متخصصان فن و اساتید دانشگاه‌های کشورهای مختلف حضور دارند، استاد درباره‌ی اهمیت و نقش شهر تبریز در جاده‌ی ابریشم سخنرانی خواهند کرد. عنوان سخنرانی ایشان چنین است:

Tebriz, İpekyolunun en Önemli Durak ve Başlanğıcı

(تبریز، مهم‌ترین ایستگاه و مبدأ جاده‌ی ابریشم)

اغلب کشورهایی که در سیر جاده‌ی ابریشم از چین تا ایتالیا قرار گرفته‌اند در این کنگره شرکت دارند. از ایران، دو نفر دکتر صدیق و دکتر رضایی در این کنگره در حمایت از منافع کشورمان در خصوص جاده‌ی ابریشم سخنرانی خواهند کرد.

سخنرانی‌ها در دو روز دوشنبه و سه شنبه در سالن اجتماعات هتل Silence استانبول برگزار خواهد شد. پیش از ظهر روز دوشنبه (فردا) در ساعت 9 صبح کنگره افتتاح و بعد از ظهر روز سه‌شنبه (پس فردا) در ساعت 5 عصر پایان خواهد یافت. پیش بینی شده است که استاد در جلسه‌ی اختتامیه هم در اهمیت و نقش ایران در احیای جاده‌ی ابریشم در ساعت 5 عصر سخنرانی کنند. عنوان سخنرانی اختتامیه‌ی ایشان چنین است:

İransız İpekyolu Taslığı İcra olunamaz

(طرح جاده‌ی ابریشم بدون حضور ایران قابل اجرا نیست)

متن سخنرانی اصلی و اختتامیه‌ی استاد را در چند روز آینده انتشار خواهیم داد. به محض دریافت عکس‌ها و خبرهای کنگره‌، آن را منتشر خواهیم کرد.