یکی از دوستداران استاد به نام آقای ناصر بخشی - نقاش جوان تبریزی - تصویر استاد را به صورت رنگ و روغن نقش کرده اند. در این تصویر به گفته ی خود نقاش، شخصیت و روحیات استاد در چهره ی ایشان منعکس شده است. این تصویر، صرفا یک کپی برداری از چهره نیست بلکه نقاش به تصویر، چیزی افزوده است که ادراک او از شخصیت استاد است. که این را میتوان در حالت چشم، ابرو و خطوط چهره مشاهده کرد.

ضمن قدردانی از آقای ناصر بخشی، این تصویر را در زیر قرار میدهیم.

پرتره دکتر حسین محمدزاده صدیق

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید