در روز سه شنبه  25 / 3 / 1389 استاد دکتر حسین محمدزاده صدیق در سالن مؤسسه دانش تعداد 57 جلد از آثار و تألیفات خود را به کتابخانه دایرة المعارف بزرگ اسلامی اهدا کردند.

طبق صورتجلسه تنظیم شده کتابها به آقای خلیل سلیمانی (کتابدار کتابخانه موسسه دایرة المعارف) و خانم شهرامی (وایراستار موسسه دایرة المعارف) در تهران تحویل گردید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید