جای خالی چنین کتابی احساس می‌شد. این کتاب ارزشمند توسط خانم معصومه غلامنژاد بازکیایی تألیف و تدوین شده است و حاوی اطلاعات کاملی درباره‌ي مجموعه آثار استاد است. سال‌ها بود كه جاي خالي چنين كتابي احساس مي‌شد. بر اساس آنچه كه در مقدمه آمده، كتاب حاوي بخش‌هاي زير است:

کتابشناسی دکتر حسین محمدزاده صدیق

  1. کتاب‌شناسی حاضر، توصیفی است که در آن اطلاعات کتاب‌شناختی هر اثر، به همراه دورنما و چارچوبی از آن ارائه شده است.

  2. کتاب‌شناسی حاضر، مجموعه آثار چاپ شده‌ی دکتر صدیق را تا پایان اردیبهشت 1388 هـ. شـ. شامل می‌شود.

  3. در این کتاب‌شناسی، جزواتی که دارای ارزش علمی بوده، ولی بر اساس تعریف یونسکو از کتاب کمتر از 48 صفحه بوده و کتاب محسوب نمی‌شوند، نیز معرفی و توصیف گردیده‌اند.

  4. عنوان «دکتر حسین محمدزاده صدیق» به جهت رعایت اختصار به صورت «استاد» ذکر شده است.

  5. دکتر صدیق آثار خود را با اسامی مختلف همچون: ح. م. صدیق، حسین دوزگون، حسین سرخابلی، صفدر شمایلی سرخابلو، حسین محمدزاده صدیق و ... می‌نگارد که برخی از آن‌ها در معرفی آثار وی در این کتاب‌شناسی آمده است.

  6. کتاب‌شناسی حاضر در پنج بخش تنظیم شده است.

      الف: آثار استاد.

      ب: مقدمه‌ی استاد بر کتاب‌ها.

      ج: نشریات

      د: درباره‌ی استاد.

      هـ: زیر تیغ سانسور.

  1. آثار استاد:

      1 – 7 آثار ایشان در این کتاب در شش بخش تقسیم‌بندی شده است:

                  الف: متون تصحیحی.

                  ب: تحقیق و پژوهش و تألیفات.

                  ج: ترجمه.

                  د: مجموعه شعر.

                  هـ: متون دانشگاهی.

                  و: ادبیات کودکان.

      2 – 7 آثار استاد در هر شش بخش بر اساس حروف الفبایی مرتب شده‌اند.

      3 – 7 شمار جلد از عنوان کتاب محسوب شده است به استثنای کتاب‌هایی که دو جلد آن‌ها در یک مجلد صحافی شده‌ است.

      4 – 7 در این بخش، در صورتی که کتابی بیش از یک بار چاپ شده باشد، آخرین چاپ آن معرفی و   توصیف شده است. و مشخصات نشر چاپ‌های قبلی در ذیل آن ذکر می‌شود.

      5 – 7 در این بخش، کتاب‌هایی که در چاپ‌های بعدی، از نظر محتوایی به حجم آن‌ها افزوده یا کاسته شده    یا تغییر عنوان داده‌اند، به عنوان یک اثر مستقل معرفی شده‌اند.

8.    بخش دوم: شامل مقدمه‌هایی می‌شود که استاد بر کتاب‌های نوشته‌اند.

9.    بخش سوم: به معرفی مختصر نشریاتی می‌پردازد که توسط استاد انتشار یافته‌اند.

10. بخش چهارم: شامل آثاری است که درباره‌ی زندگانی، آثار، شخصیت و آرای ایشان نگارش یافته است.

11. بخش پنجم: شامل نظرات ممیزانِ اداره‌ی نگارش حکومت پهلوی درباره‌ی آثار استاد است که در مواردی مانع از چاپ آثار ایشان در آن برهه‌ی زمانی شده است. این قسمت عیناً از کتاب «سانسور در آینه» تدوین دکتر فریبرز خسروی در این‌جا نقل شده است.

 

این کتاب توسط نشر تکدرخت چاپ شده است.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید