روز پنج دسامبر 2019، برابر با 14 آذر 1398، کنکره نسیمی در جمهوری آذربایجان شهر باکو برگزار گردید.

 

در این کنگره آلاه شوکر پاشازاده، حسین محمدزاده صدیق، علی حسن اف، مبارز قربانلی، واقف علی اف، آنار رضایف، وصال حاتم اف، محمد نور دوغان، اصغر شاهی انزابی، ایلقار فهمی، کاظم ناظری بقاء، موسوم نقی سوی، عاریف بوزونالی و حکمت محمداف با مقالات خود مشارکت داشتند.

 

 

لازم به ذکر است دکتر حسین محمدزاده صدیق به عنوان یکی از اعضا هیئت رئیسه در این کنگره حضور داشتند.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید